آگهی شهر من » پنل کاربری » پرداخت هزینه ستاره آگهی من
عنوان آگهی های من
نوع ستاره
مدت نمایش آگهی
نوع پرداخت
پرداخت کارت به کارت یا انتقال شتابی به کارت 6104337917649657 بنام مرتضی صاحب و ارسال کد رسید بانکی + کد آگهی به شماره پیامکی 30008777780003 یا 09120852440
تعرفه تبلیغات آگهی MyCityAd
یک ماهه دو ماهه سه ماهه قیمت به درصد نمایش
در صفحه اول
آگهی ویژه هفت ستاره 110,000 220,000 330,000 تومان 100 درصد مواقع
آگهی ویژه شش ستاره 100,000 200,000 300,000 تومان 85 درصد مواقع
آگهی ویژه پنج ستاره 90,000 180,000 270,000 تومان 71 درصد مواقع
آگهی ویژه چهار ستاره 80,000 160,000 240,000 تومان 57 درصد مواقع
آگهی ویژه سه ستاره 70,000 140,000 210,000 تومان 43 درصد مواقع
آگهی ویژه دو ستاره 60,000 120,000 180,000 تومان 28 درصد مواقع
آگهی ویژه یک ستاره 55,000 110,000 165,000 تومان 4 درصد مواقع