★★★★★★★★★★ تعمیرات الکتریکی تجهیزات اتوماسیون صنعتی دکتر الکتریک 5.0 out of 5 stars based on 19109 ratings.