★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 میبد 5.0 out of 5 stars based on 18451 ratings.