★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 ابرکوه 5.0 out of 5 stars based on 19350 ratings.