★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 بیجار 5.0 out of 5 stars based on 18657 ratings.