★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 مینودشت 5.0 out of 5 stars based on 19339 ratings.