★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 میاندوآب 5.0 out of 5 stars based on 18386 ratings.