★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 ارومیه 5.0 out of 5 stars based on 19694 ratings.