دستگاه اندازه‎گیری نسبت هوا به سوخت لامبدا
★★★★★★★★★★ دستگاه اندازه‎گیری نسبت هوا به سوخت لامبدا 5.0 out of 5 stars based on 19225 ratings.