★★★★★★★★★★ دستگاه بوجاری حبوبات و غلات خط تولید 5.0 out of 5 stars based on 18705 ratings.