★★★★★★★★★★ ریخته گری انواع قطعات از جنس آلیاژهای منیزیم و آلیاژهای آلومینیم 5.0 out of 5 stars based on 19417 ratings.