★★★★★★★★★★ لوسیون رفع دائم سفیدی مو و سیاه کننده دایم مو از ریشه 5040 گالیکش 5.0 out of 5 stars based on 19246 ratings.