★★★★★★★★★★ فروش آپارتمان 70 متری نوساز طبقه اول شهرک مریم 5.0 out of 5 stars based on 18653 ratings.