آگهی و تبلیغات MyCityAd
info [at] MyCityAd [dat] ir
#
09141776345
 
یادداشت و مکاتبات

ظاهر مکاتبات شما همان قدر اهمیت دارد که گفته های شما. نامه های ما بیش از آنچه فکرش را بکنیم،نمایانگر واقعیت خود ما هستند. نامه در ارتباطات، واسطه ای بسیار قوی است و میتواند بیش از هر مکالمه ای صمیمانه و تاثیر گذار باشد.
مکاتبات همواره باید از الگوی خاصی تبعیت کنند و طبق اصول و مصالح، افراد مختلف را به اشکال مختلف خطاب کنند:
از کاغذ نامه تمیز استفاده کنید.
بهتر است نامه های رسمی را تایپ کنید، اگر یادداشتتان را به جای تایپ کردن با دست بنویسید، محبتی شخصی بر آن خواهید افزود.
هنگام تنظیم یادداشت، به کسی که مخاطب شماست فکر کنید! که آیا لحن نامه شایسته اوست و آیا جان کلام شما را دریافت خواهد کرد.
حتی یک نامه تک جمله ای براساس ظاهرش میتواند به اندازه چندین جلد کتاب درباره فرستنده اش حرف بزند.
یادتان باشد همیشه بگوئید: << بین شما و من >>، و نگوئید : << بین من و شما >>، اینگونه در نوشتار ادب و تواضع خود را نشان می دهید.
جملات کوتاه و مستقیم، اطمینان بخش تر از جملات و عبارات و اصطلاحات طولانی و مبهم است.
وقتی به کسی که نامش را نمی دانید نامه می نویسید، عنوان << خطاب به مسئول مربوطه >> بهتر از عناوین << آقای محترم >> یا << خانم محترم >> است.
نامه های رسمی را با عباراتی چون : << ارادتمند شما >> خاتمه دهید، چنانچه با مخاطب نامه آشنایی بیشتری دارید میتوانید از عباراتی مانند : << دوستدار شما >> ، << با بهترین آرزوها >> و غیره استفاده کنید.
افکار و مقاصد شما نباید پشت اطلاحات و کلیشه های خاص، کلمات نامانوس و عبارات پیچیده و طولانی پنهان شوند.
زبان ساده، افسون سادگی و وضوح با خود دارد.