آگهی و تبلیغات MyCityAd
info [at] MyCityAd [dat] ir
#
09141776345
 
نزاکت در محل کار و  جلسات مصاحبه

ضروری است که سر وقت در محل مصاحبه حاضر شوید.
هرگز دیر نکنید و اگر به هر دلیل دیر رسیدید، عذرخواهی کنید و علت دیر رسیدن تان را توضیح دهید. البته به دروغ توجیه نکنید، صادق باشید
هنگام معرفی خود و سمت تان به شخص پذیرشگر، کارت ویزیت تان را هم ارائه کنید.
منتظر بمانید تا از شما بخواهند که بنشینید
قوز نکنید، صاف بنشینید، متوجه و هوشیار باشید
اگر میزبان نشسته است، به حالت ایستاده نمانید.
به اشیای روز میز دست نزنید.
کیف دستی تان را روی میز تحریز شخص دیگری نگذارید. آن را روی زانو یا بصورت ایستاده روی زمین کنار صندلی تان بگذارید. اما نه به گونه ای که با هر حرکت با آن برخورد کرده و موجب سقوط آن گردید.
قبل از جلسات مذاکره با خوش بینی و با استفاده از عبارات مثبت حرف بزنید مثل : من خودم را متعهد می دانم که کارم را عالی انجام دهم.
دست به سینه ننشینید، به تعبیر غیر کلامی، این حالت نشانه عناد یا پرخاشگری است.
با لوازم تحریرتان سر و صدا درنیاورید و با گیره و قلم ور نروید، صدای کلیک کردن قلم یا خودکار میتواند، کاملا آزاردهنده باشد.
طرز دریست ایستادن نشانه تربیت درست ماست.
وقتی روی صندلی می نشینید، برازنده بنشینید، تالاپ روی صندلی نیفتید.
برای جا به جا کردن صندلی از جا برخیزید و صندلی را جا به جا کنید خود را با صندلی حمل نکنید.
اگر ذاتا آدم بی قراری هستید، آن را با موقع شناسی پنهان کنید، از ناخن جویدن، نگاه کردن بر ساعت و ... پرهیز کنید.
به محض تمام شدن جلسه، محل را ترک کنید.
در پایان مصاحبه قلبا از طرف مذاکره تشکر کنید.
اگر کسی پشت سر شماست و شما زودتر از او به در رسیدید، در را باز کنید، خارج شوید و در را برای او باز نگهدارید تا هنگام خارج شدن، در به او نخورد.
همیشه از کسی که در برایتان نگه داشته تشکر کنید.
اگر کسی با مقامی بالاتر از شما حضور دارد، صبر کنید اول او خارج شود و بعد شما پشت سرش خارج شوید.
اگر شما میزبان هستید، در را برای مهمان تان باز کنید و تعارف کنید 
هنگام استفاده از آسانسور، اگر اول شما وارد شوید، در را باز نگهدارید تا همه افراد دیگر هم وارد شوند. اگر نزدیک تابلوی فرمان طبقات هستید از بقیه بپرسید چه طبقه ای پیاده می شوند و دکمه همان طبقه را برایشان فشار دهید و در فضایی قرار گیرید که مزاحم ورود و خروج دیگران نشوید.