آگهی و تبلیغات MyCityAd
info [at] MyCityAd [dat] ir
#
09141776345
 

ده اشتباه بزرگ تبلیغات ، تبلیغ و آگهی

تحقیق 
 • بسیاری از ایده های سودمند به علت تحقیق ضعیف پیش از انجام تبلیغ (Pretesting)  به موضوعاتی عادی و غیر مفید تبدیل می شوند
 • همیشه نمیتوانید به آنچه مردم می گویند اعتماد کنید
 • سرعت تحولات و تغییرات آثار اطلاعات و تحقیقات را محدود کرده است

منطق
 • بسیاری از تبلیغات در پی یافتن پاسخهای منطقی درست به جای پاسخهای عاطفی واقعی هستند که با شکست مواجه می شوند
 • بعضی از ایده های ناب در تبلیغات به خاطر منطق خشک از بین می روند
 • سعی کنید در تبلیغ و تبلیغات، ایده های قوی عاطفی، بر فرایندهای منطقی سرسختانه غلبه کنند.
 • بپذیرید که ایده های بزرگ، خالق فرصت های ارزنده هستند و این گونه ایده ها بیشتر حاصل شم و شهود و تخیلات انسانها هستند نه منطق انها
عادی و معمولی شدن تبلیغ و تبلیغات
 • تبلیغ و تبلیغات عادی، یکنواخت و کلیشه ای اثر خود را از دست می دهند
 • انسان موجودی تحول گرا، تنوع طلب و تازه پسند است و تبلیغات متفاوت، متمایز و کنجکاوانه را دوست دارد.
 • فکرنو، ایده ناب، پیام ویژه و ساختار متفاوت از جمله عوامل مهم برای تبلیغ و تبلیغات پویاست
 • ابهام و تعجب، علایق انسانها را تحریک می کند
خودبرتر بیینی یا خود مهمی در آگهی، تبلیغ و تبلیغات
 • گاهی تبلیغ به عنوان یک وسیله ارتباطی یک سویه و خودبینانه است که آنچه خود تبلیغ یا آگهی را مهم میداند به مخاطب دیکته می کند و نتیجه بخش نخواهد بود
 • در تبلیغات نوین، جذب، دعوت، متقاعد ساختن و تعامل را جایگزین فشار، فرمان و بمباران تبلیغاتی کنید تا نتیجه بهتر و بیشتری بگیرید.
 • در تبلیغات نوین بهتر است به جای آموزش حقایق محصول به مخاطب، به پرورش باورهای عاطفی او نسبت به محصول توجه و تمرکز داشته باشید
 • آگهی، تبلیغ و تبلیغات امتناع کننده، ظریف، رابطه مدار و مخاطب گرا موثرتر از آگهی، تبلیغ و تبلیغات وادارکننده ، خشن و خودگرا و خودبرتر بین است
 • تبلیغ موفق تبلیغی است که میتواند از طریق اطمینان، خاطرجمعی و عواطف مشترک، ارزش اضافی برای نام و نشان خلق کند
 • تکامل یا به عبارتی انقلاب نام و نشان حاصل جایگزین کردن راه حلها و نتایج به جای ترکیبات و محتویات نام و نشان در تبلیغات نوین است.
 • در تبلیغ نوین مردم خواهان اطلاعات در مورد گلهای زیبا به عنوان نتیجه هستند نه میزان فسفات کود که ترکیبات است
انسان گریزی در تبلیغ، تبلیغات
 • تبلیغات فریبا، خوش نما، پر زرق و برق و دور از ارزشهای انسانی جایگاه خود را در دنیای تجارت و رقابت از دست می دهند
 • تبلیغات انسان گرا را جایگزین تبلیغات ابزارگرا کنید
 • هر اندازه دنیا تجاری تر شود، مردم خواهان آگهیف تبلیغ و تبلیغاتی هستند که در انها اصالت، انسان گرایی، واقع بینی، داقت، هم خوانی با دنیای مخاطب و همدلی با او بیشتر است
 • تا دل مخاطبین را بدست نیاورید انها به محصولات شما دست نمی زنند و دل نمی دهند
 • اگر موفقیت جهانی میخواهید، سعی کنید از لحاظ فرهنگی ( خاص) باشید و از لحاظ انسانی ( عام ) بعبارتی در تبلیغات جهانی به انسانها و انسانیت و عوامل انسانی توجه ویژه داشته باشید
بی اعتقادی
 • یکی از دلایل مهم اثربخش نبودن بعضی از تبلیغات، بی اعتقادی و باور نداشتن تبلیغ توسط سفارش دهنده یا آژانس تبلیغاتی یا آگهی دهنده است.
 • اعتقاد و باور تقویت کننده شجاعت، قدرت و موفقیت است
 • تبلیغات هوشمندانه، قوی و شجاعانه که مبتنی بر اعتقاد و باور باشند، بسیار اثربخش خواهند بود
غرق شدن در آمار و فراموشی آثار
 • همانگونه که آگهی و تبلیغ و تبلیغات وسیله است نه هدف، آمار و ارقام و داده ها وسیله ای برای تبلیغات برتر هستند و نه هدف
 • تاکید زیاد بر داده ها و ارقام و آمار و نادیده گرفتن نتایج و دستاوردها و آثار در تبلیغ باعث کاهش اثربخشی و موفقیت تبلیغات می شوند.
 • تبلیغات نوین نیازمند استفاده از داده ها و آمار درست برای نتیجه گیری و آثار دلخواه در فضای رقابت است.
 • آگهی، تبلیغ ، تبلیغات و اعلانات برای برانگیختن است و گیرایی، سبک، وضعیت، جلوه گری ، نمایش ، زمان و مکان تبلیغ مهم تر از ارقام و آمار و داده های  خام هستند
مداخله و مزاحمت
 • ساز مخالف زدن، یک دندگی زیاد و مداخله و مخالفت با ایده ها و نظرات دیگران باعث شکست تبلیغ و تبلیغات می شود
 • تبلیغ هنر و مهارت همکاری و سازگاری برای نتیجه گیری در صنعت نا آرام و بیقرار است
 • ملاقات های پیش از تولید و هماهنگی و تفاهم و درک متقابل باعث کاهش مزاحمت، مداخله و ناراحتی و دلخوری های آینده می شوند.
ناسازگاری
 • ارتباط نادرست، ارتباط نادرست، ناسزاگویی و ناسازگاری بین سفارش دهنده و آژانس تبلیغات باعث سوء استفاده، مخالفتف مقاومتف تلاطم، نگرانی و از دست رفتن ایده ها و تغییر شدید برنامه ها و سرانجام عدم موفقیت و اثر بخشی تبلیغ می شود
 • ارتباط شراکت گونه، سازگاری و هم پذیری سفارش دهنده و آژانس تبلیغاتی نقش مهمی در پرورش ایده ها، بهبود کیفیت و اثرپذیری تبلیغ دارد
زد و بند و خلافکاری در تبلیغات
 • زد و بند قاتل خلاقیت و تبلیغات متمایز و موثر و عامل گسترش تبلیغات عادی بی کیفیت کم خرج و بی اثر است. اندازه گیری اثر بخشی تبلیغات و پاسخگو بودن همه گروه های ذینفع باعث بهبود تبلیغ و آثار آن می شود. غالب شدن تفکر متفاوت و شایسته سالاری بر روحیه رابطه سالاری و زد و بند، زمینه ساز تبلیغات حرفه ای و ارزشمند است. خلاقیت، آخرین اسلحه رقابت و وسیله قانونی برای برتری و مزیت است.
با درج آگهی و تبلیغات خود بصورت رایگان در اگهی و تبلیغات ای پیشرو در سرتاسر ایران و جهان متمایز دیده شوید.