آگهی و تبلیغات MyCityAd
info [at] MyCityAd [dat] ir
#
09141776345
 
22 قانون انکار ناپذیر تبلیغ ، تبلیغات 

قانون 1 - قانون سادگی یا The Law of Simplicity
 1. چه چیزهایی را در مورد پدیده - کالا ، محصول یا موضوع آگهی، تبلیغ میخواهیم بیان کنیم؟
 2. آیا آنچه میخواهیم بیان کنیم، واقعا میتواند برای مخاطب انگیزه بخش باشد؟
 • سادگی، زیبایی است. در آگهی و تبلیغ بکوشید بین ساده و ساده تر، ساده تر را انتخاب کنید
 • نتیجه تبلیغات با میزان گفته ها و نوشته ها اندازه گیری نمی شود، بلکه با انچه مخاطب درک کرده است می سنجند
 • هنر سادگی در این نیست که چه اندازه آگهی و تبلیغ را کوتاه کنید تا ساده شود، بلکه هنر واقعی آن است که چگونه آگهی و تبلیغ را کوتاه و ساده بسازید تا نیازی به کوتاه کردن نباشد
 • تبلیغ را از آغاز، گزیده، ساده و نتیجه بخش بسازید و در اگهی و تبلیغات ای پیشرو درج نمایید
قانون 2- قانون جایگاه سازی ( شان و منزلت ) The Law of Positioning ( Al Ries)
 • تبلیغ یا آگهی وسیله ای است برای ایجاد و تحکیم جایگاه و منزلت در ذهن مخاطب
 • آگهی یا تبلیغ مناسب ، تبلیغی است که بتواند، روی ذهن و فکر مخاطبان گوناگون، بویژه مخاطبان هدف تاثیر بگذارد
قانون 3 - قانون ثبات The Law of Consistency (LAN Batey)
 • تداوم، ثبات و استمرار آگهی و تبلیغ باعث ارتباط پایدار مخاطب با سازمان، محصول و شناسه ( برند) می شود
 • آثار تبلیغ در استمرار آن است و بعبارتی از دل برود هر آنکه از دیده رود
قانون 4 - قانون فروش the Law of Selling (Dave Trott)
 • تبلیغ علم تسخیر کردن فکر و دل مخاطب برای فروش و داد و ستد بیشتر است
 • تبلیغ موثر، به جای فکر معمولی و کلمات زیرکانه نیازمند فکر زیرکانه و کلمات معمولی است
 • تبلیغ بازارسازی است که میداند چه بگوید؟ به که بگوید؟ و چگونه بگوید؟ تا بهتر و بیشتر بفروشد
قانون 5- قانون عاطفه The Law of Emotion (John Shaw)
 • در تبلیغ و آگهی به جای تاکید بر دلیل بر دل تاکید کنید . به جای تمرکز بر خرد و منطق مشتریان به عواطف و احساسات انها متمرکز شوید تا آنها را جذب و جلب خود نمایید
قانون 6- قانون عشق The Law of Love (Kevin Roberts)
 • تبلیغ هنر تبدیل محصول به شناسه (برند) و وفاداری مخاطبان به شناسه یا برند است
قانون 7- قانون تجربه The Law of Experience (Kash Shree)
 •  در آگهی ، تبلیغ و تبلیغات از تجربیات خود و دیگران در داخل و خارج استفاده کنید
قانون 8- قانون ربط یا وابستگی The Law of Relevance (Anne Bologna)
 • محتوای تبلیغ یا محتوای آگهی باید مرتبط با موضوع و مخاطب تبلیغ باشد
قانون 9- قانون شوخ طبعی یا شادابی The Law of Humor(James Lowther)
 • استفاده از طنز و نکات شادی بخش در تبلیغ و آگهی میتواند برای گروهی از مخاطبان جذاب باشد
قانون 10- قانون اختلال ( به هم خوردگی ) The Law of Disruption (Jean Marie Dru)
 • از مطالبی که باعث پراکندگی ذهن مخاطب می شود بپرهیزید
قانون 11- قانون پرش The Law of Jump (Sebastian Turner)
 • از شرایط ویژه برای جهش در تبلیغ استفاده کنید (مثلا مسابقات جام جهانی
قانون 12- قانون کشش یا شیفتگی ، گیرایی The Law of Fascination (Reg Bryson)
 • تا میتوانید تبلیغ را با توجه به عوامل و معیارهای جذاب از دید مخاطبان ارایه دهید
قانون 13- قانون گستاخی The Law of Irreverence ( Jim Aitchison)
 • از پیامهای گستاخانه و خودخواهانه به شدت دوری کنید
قانون 14 - قانون سلیقه ( ذوق ) The Law of Taste (Allen Rosenshine)
 • افراد و ملل مختلف سلائق متفاوتی دارند، در تبلیغ و آگهی به این نکته مهم توجه کنید
قانون 15- قانون موضوعیت ( زبانزد - امروزی ) The Law of Topicality ( Michael Newman)
 • در تبلیغ از مطالبی که زبانزد و به روز هستند با توجه به نوع مخاطبان استفاده کنید
قانون 16- قانون فیل نقره ای ( خیالپردازانه، نوآورانه، پیشگامانه ) The Law of the Silver Elephant (Graham Warsop)
 • در تبلیغ به رویاها، خیالپردازی ، نوگرایی و تنوع طلبی مخاطبان توجه نمایید
قانون 17- قانون گپ زدن The Law of the chat (Neil French)
 • طوری تبلیغ کنید که مخاطب احساس کند با او صحبت می کنید و شما را درک می کند
قانون 18- قانون ظرافت و مهارت The Law of Nice (Jamie Barrett)
 • رعایت ظرافت و مهارتهای ارتباطی در تبلیغ میتواند اثر بخشی آن را بیشتر سازد
قانون 19- قانون نفی The Law of Negativity (Jack Vaughan)
 • با نفی عوامل نگران کننده و مخرب در تبلیغ، در مخاطب آرامش و احساس امنیت ایجاد کنید
قانون 20- قانون اجرا The Law of execution ( Mike osullivan)
 • مدیریت اجرایی تبلیغ را با در نظر گرفتن همه شرایط به خوبی انجام داده و ادامه دهید.
قانون 21- قانون تکامل ( تغییر تدریجی ) The Law of Evolution (David Lubars)
 • تبلیغات گذشته را بتدریج بهبود بخشید
قانون 22- قانون تمرد ( غیرقانونی ) The Outlaw ( MT Rainey)
 • از عوامل غیر قانونی در تبلیغ و آگهی بپرهیزید